Airmove 1.1
Airmove 1.1

Airmove 1.1

Cirkulera luften från rum till rum i enplanshus. Airmove 1.1 skapar jämnare temperatur och behagligare klimat i huset.

Produktbeskrivning

  • Airmove 1.1 är en svensk uppfinning som bidrar till en jämnare och behagligare fördelning av bostadens befintliga temperatur.

  • Airmove 1.1 skapar en kontinuerlig luftcirkulation mellan bostadens rum. Därigenom minimerar man uppkomsten av temperaturskillnader i huset.

  • Airmove 1.1 är en enkel, smart och kostnadseffektiv produkt som verkningsfullt cirkulerar och fördelar inomhustemperaturen jämnt sommar som vinter.

  • Elförbrukning kontinuerlig drift 35kr/år

Airmove 1.1 är anpassat för enplanshus. Vill du sprida värmen i tvåplanshus klicka här för Airmove 2.0

Så här fungerar Airmove.